Tổng quan về VTV, tình hình hoạt động truyền thông và PR của VTV

Tổng quan về VTV, tình hình hoạt động truyền thông và PR của VTV năm 2013, Đề xuất kế hoạch truyền thông thương hiệu VTV , Tổng quan toàn bộ mọi mạnh yếu và thông tin về Đài Truyền Hình Việt nam.

bientapvien111384141673988

 Đài VTV đã có lịch sử xây dựng và phát triển 43 năm kể từ khi có chương trình phát sóng đầu tiên (7/9/1970 – 7/9/2013)

Cơ cấu tổ chức của các Ban và các đơn vị tương đương có các phòng và các tổ công tác:
1. Ban Thư ký biên tập.
2. Ban Tổ chức cán bộ.
3. Ban Kế hoạch – Tài chính.
4. Ban Hợp tác quốc tế.
5. Ban Kiểm tra.
6. Văn phòng.
7. Ban Thời sự.
8. Ban Khoa giáo.
9. Ban Truyền hình tiếng dân tộc.
10. Ban Truyền hình đối ngoại.
11. Ban Văn nghệ.
12. Ban Thể thao – Giải trí và Thông tin kinh tế.
13. Ban Biên tập truyền hình cáp.
14. Ban Thanh thiếu niên.

15. Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự.
16. Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.
17. Trung tâm Tư liệu.
18. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
19. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế.
20. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
21. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên.
22. Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ.
23. Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình.
24. Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng.
25. Các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài do Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
26. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình.
27. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình.
28. Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình.
29 Trung tâm Tin học và Đo lường.
30. Tạp chí truyền hình.

Tải Tài liệu Kế hoạch Truyền thông của VTV

(Nhớ Đăng nhập Group Facebook để Active Link)

Hoat-Dong-Truyen-Thong_PR-cua-VTV-nam2013.pdf

Comments

comments

You may also like...