Tài liệu về xử lý khủng hoảng truyền thông

Tài liệu về xử lý khủng hoảng truyền thông của anh Nguyễn Thanh Sơn , Giám đốc TA Ogilvy được chia sẻ tại Digital Story của Admicro sáng lập năm 2014 diễn ra tại HCM và lăng cô – Huế

NguyenThanhSon_DigitalCrisisUseofContent

Comments

comments

You may also like...