Giới thiệu

Cộng đồng SachMarketing.vn – Mỗi Ngày Một Cuốn Sách Marketing – Truyền thông hiện có hơn 6000 thành viên đang sinh hoạt tại Group https://www.facebook.com/groups/sachmarketing

Cộng đồng SachMarketing.vn hiện là cộng đồng lớn nhất Việt nam về chia sẻ tài liệu Marketing, Business, Communication nhằm mục đích nâng cao kiến thức chung của những người làm trong nghề Truyền thông và Tiếp thị tại Việt nam.

Cộng đồng SachMarketing.vn là tổ chức phi lợi nhuận và do những người cùng tham gia cộng đồng xây dựng lên. và Nhóm Quản Trị gồm những thành viên tình nguyện đọc tài liệu sách và tóm tắt nội dung sách, tài liệu marketing để chia sẻ một phần lên website và chủ yếu là email cho các thành viên tham dự được đọc nó hàng tuần.

 

Comments

comments