Quy trình bán hàng chuyên nghiệp dành cho ASM, PG, RSEP, PGL

Những ai cần tài liệu Quy trình bán hàng chuyên nghiệp tầm Quốc Tế dành cho các vị trí đầy đủ như
ASM
PG
SREP
PGL

Đây là tài liệu quy trình bán hàng chuyên nghiệp thường thấy trong các tập đoàn đa quốc gia nơi sử dụng Sale/ Distribution thành hệ thống rất mạnh . Promotion Girls, Area Supervisor Manager….. rất nhiều vị trí trong quy trình này cần được training huấn luyện cẩn thận. Và đây là bộ tài liệu về quy trình đó

download_pdf_button

 


 

face1

Comments

comments

You may also like...