LOsomo là gì? tải tài liệu về Losomo trong Digital Marketing Plan

Trong mấy năm qua, thuật ngữ Losomo được dùng khá nhiều nhưng vẫn ít người nghiên cứu và áp dụng Losomo trong triển khai chiến dịch Digital Marketing tích hợp theo bài bản. Tài liệu này được trình bày tại Việt nam lần đầu tiên là từ đầu năm 2013.

Losomo là Local Social Mobile tích hợp trong chiến dịch Digital Marketing.

Các xu hướng của nó :

  • Mobile is king – Mobile là vua
  • Rise of ‘Local Discovery’ – Search địa điểm
  • Data Purity & Ubiquity – Dữ liệu sạch và di động
  • Shift from Acquisition to Retention – Chuyển dịch từ chia tách sang kết hợp
  • Solution led Service – Giải pháp dẫn dắt dịch vụ

DOWNLOAD SLIDE HERE

 

Comments

comments

You may also like...