Lập kế hoạch truyền thông – Tải bản mẫu

Media plan hay lập kế hoạch truyền thông là bước thực hiện cho chiến dịch marketing khi đã xác định được đối tượng truyền thông, mục tiêu truyền thông, thông điệp truyền thông, ý tưởng truyền thông, kênh truyền thông chính, những vật liệu sáng tạo cho truyền thông

Hãy tải tài liệu mẫu của Time Universal về Lập kế hoạch truyền thông sau đây

media-plan

DownLoad Here :  lap_ke_hoach_truyen_thong

Hoặc tham khảo khóa học Lập Kế Hoạch Truyền Thông Sáng tạo >> http://3c.edu.vn
T
ham khảo khóa học Lập Kế hoạch Marketing Digital : http://im.edu.vn

Comments

comments

You may also like...