Khác biệt hay là chết – Thành công từ sự khác biệt.

Ngày nay giữa một rừng những sản phẩm giống nhau thì sự khác biệt trong thương hiệu chính là điểm nhấn để khách hàng nhớ đến thương hiệu đó.

Ngay từ khi xuất hiện, “khác biệt hay là chết” đã trở thành cẩm nang Marketing của nhiều doanh nghiệp – những doanh nghiệp đang chạy đua tìm ra sự khác biệt giữa sản phẩm dịch vụ của mình so với đối thủ cạnh tranh. Cuốn sách như “kim chỉ nam” của các doanh nghiệp thời bấy giờ và ngay cả bây giờ..

Với 23 chương cuốn sách sẽ cung cấp cho các doanh nghiệp những bí quyết tạo lên sự khác biệt cho chính doanh nghiệp của bạn so với các đối thủ cạnh tranh.

Làm thể nào để có sự khác biêt?

Sự khác biệt xảy ra như thế nào?

Yếu tố nào dẫn đến sự khác biệt?

Được gì và mất gì khi tạo sự khác biệt?

Tất cả những điều đó đều được Jack Trout và Steven Rivkin  trình bày rất rõ ràng chi tiết với  những ví dụ thực tế, điển hình trong “ Khác biệt hay là chết” – cẩm nag danh cho những người là Marketing.

Tài liệu là món quà dành cho tất cả các doanh nghiệp:

download_pdf_button

Comments

comments

You may also like...