Direct sales, direct selling là gì – Bán hàng trực tiếp là gì? Tải tài liệu đầy đủ về nó

Direct sales hay  direct selling  là gì – Bán hàng trực tiếp là gì? Tài liệu thuyết trình của Phó Chủ Tịch Cấp Cao 1 Tập đoàn số 1 Thế giới về Direct sales sẽ ra mắt tại link dưới đây, mời bà con đón tải >>

Marketing trực tiếp (tiếng Anh: Direct marketing), theo định nghĩa thì Bán hàng trực tiếp (Direct selling) hình thức bán hàng đối mặt (Face to face).

Bên đa cấp MLM là 1 loại của Direct sales có 3 mô hình MLM rất thành công

1 Mô Hình doanh thu cao % cao nên xây dựng nhánh F1,F2,F3 càng nhiều doanh thu càng cao

2. Mô hình F1,F2,F3… bằng nhau về % nhưng có tiền mở F ăn ngay cố định

3. Mô hình Gia tăng hạnh phúc, cảm xúc, năng lượng, yêu thương như các khóa học về Làm Giàu. Thành công…. để push tâm lý của những thế hệ F có thẻ quyết tâm và có kỹ năng bán hàng

2 Tài liệu sau về Direct selling : Của Phó chủ tịch Tập đoàn AMWAY (1) và Chủ tịch AVON Việt nam (2)

Tải tài liệu tại đây (2 bản)

download_pdf_button (bản 1 của AMWAY)

download_pdf_button (bản 2 của AVON sẽ share khi đủ 200 like)

 


 

online2

100 Tuyệt Chiêu bán hàng 

Comments

comments

You may also like...