Công thức Marketing của Philip Kotler và câu thần chú diệu kỳ

Philip Kotler là nhà Marketing tài ba lỗi lạc và trong lần hiếm có sang Việt nam theo lời mời của PACE thì ông đã đưa ra bản thuyết trình mang tính chiến lược và mở ra những bài học lớn cho các CEO cũng như những người làm marketing tại Việt nam và với công thức Marketing cũng như câu thần chú diệu kỳ đã là tiên đề cho các hoạt động rà soát quy trình chiến lược marketing trong các doanh nghiệp Việt nam.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài thuyết trình này, tuy nó đã khá lâu nhưng những người mới  tiếp cận về marketing rất nên nghiên cứu bản tài liệu này

congthucmarketing

 

CCDVTPCreate, Communicate and Deliver Value to a Target market at a Profit

Tải tài liệu tại đây >>philipkotler-marketing-cho-thoi-dai-moi

Cần giải nghĩa câu thần chú và công thức, vui lòng xem slide hoặc để lại email

Comments

comments

You may also like...