Chia sẻ quy trình làm Content Marketing tiêu chuẩn Quốc tế

Ngày 18/10 tại Hà Nội và 26/10 tại HCM sẽ chia sẻ quy trình làm Content Marketing tiêu chuẩn Quốc tế + Tài liệu 200 thành tố quan trọng nhất của Content Marketing. Đăng ký để email lại để ban thư ký gửi vé confirm (chú ý là có chi phí đồ uống)

capnhat

Comments

comments

You may also like...