Báo cáo nghiên cứu khảo sát về Phụ nữ có thu nhập cao tại Việt nam

Báo cáo nghiên cứu khảo sát về Phụ nữ có thu nhập cao tại Việt nam do FTA – Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt nam. Slide được chia sẻ bởi bạn Phùng Anh Đức  (https://www.facebook.com/akitavn.social)

Phụ nữ trung niên 30 – 55 tuổi khá năng động, hầu hết có xu hướng vừa đi làm vừa kinh doanh riêng. Tuy nhiên, khoảng 40% phụ nữ ở độ tuổi 45 – 55 lui về hậu phương giữ vai trò nội trợ. Có sự khác biệt giữa các thành phố trên nhóm phụ nữ 45 – 55:
– Phụ nữ 45 – 55 tuổi ở TP. HCM có thiên hướng chuyển sang kinh doanh riêng nhiều hơn đi làm
– Phụ nữ 45 – 55 tuổi Hà Nội có đến 56% lui về làm nội trợ
– Phụ nữ 45 – 55 tuổi tại Đà Nẵng vẫn có khá nhiều người đi làm (34%)

 

thu-nhap

 

Tải slide báo cáo ở đưới đây

DownLoad

 

Comments

comments

You may also like...