Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google và TNS

Chia sẻ Báo cáo hành vi người tiêu dùng online – 2014 của Google do TNS nghiên cứu được chị Trương Thanh Hà trình bày tại Hội thảo TMđT của VECOM về Hành vi tiêu dùng của người dân Việt nam online tháng 11/ 2014.

g

Google Online Shopper Study – TNS

Comments

comments

You may also like...