Category: Thông báo

Thông báo cho thành viên Sách Marketing

Tặng sách Marketing miễn phí

Hiện nay chúng tôi có chương trình tặng miễn phí 600 cuốn sách về Marketing – Truyền thông – Thương hiệu – Kinh doanh – Bán hàng. Điều kiện nhận sách : Lần lượt...

1

Thông báo quan trọng

Thông báo : Đăng ký nhận Điểm tin về Sách, phân tích những trị giá tinh túy của các đầu sách chia sẻ lên Group. ===================== Tình hình là mỗi ngày chúng tôi accept...